CZEMU WARTO INWESTOWAĆ NA UKRAINIE


W ostatnich latach ukraińscy biznesmeni coraz częściej zwracają swoją uwagę na Polskę w poszukiwaniu partnerów. Ukraińcy już nie traktują polskich biznesmenów jako pośredników w nawiązaniu kontaktów z firmami z Niemiec, Francji, Holandii i in. państw Europy Zachodniej. Widząc pozytywne wyniki rozwoju gospodarczego w Polsce, które nota bene nie zawsze są dostrzegane przez Polaków, biznesmeni z Ukrainy chętnie współpracują z polskimi firmami w zakresie produkcji, dystrybucji, handlu.

Zmiana sytuacji na Ukrainie po 2014 r. - nowy prezydent, premier i rząd stwarzają dla polskich przedsiębiorców nowe możliwości na ukraińskim rynku. Ukraina otwiera się na inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, dadzą zastrzyk nowych technologii, urządzeń i finansów.

Ukraińska legislacja dotycząca bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest zgodna z międzynarodowymi standardami, co oznacza, iż:

 • pozwala na częściowy lub całkowity udział inwestora zagranicznego w przedsiębiorstwie ukraińskim,
 • zapewnia traktowanie nie gorsze niż w stosunku do przedsiębiorstw ukraińskich,
 • gwarantuje swobodną wymianę walut i transfer zysków,
 • zapewnia gwarancje zabezpieczające przed nacjonalizacją i wywłaszczeniem,
 • zapewnia kompensatę wszelkich strat wynikających z bezprawnego działania instytucji lub urzędników państwowych,
 • zapewnia inwestorowi niezmienność warunków prowadzenia działalności przez 10 lat,
 • zapewnia możliwość wycofania wniesionych zza granicy inwestycji.

Dopuszczalne są następujące formy inwestycji zagranicznych:

 • udział w przedsiębiorstwie utworzonym wspólnie z partnerem ukraińskim (osobą prawną lub fizyczną) lub nabycie udziałów w ukraińskim przedsiębiorstwie już istniejącym;
 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa ze 100 % udziałem zagranicznego inwestora lub zakup przedsiębiorstwa już istniejącego;
 • nabycie majątku ruchomego lub nieruchomego (łącznie z budynkami, mieszkaniami, pomieszczeniami, urządzeniami, środkami transportu i innymi obiektami) w drodze bezpośredniego wykupu lub wykupu akcji, obligacji i innych papierów wartościowych;
 • nabycie innych praw majątkowych;
 • wykonywanie działalności gospodarczej w ramach umów o podziale produkcji (Nazwa umowy o podziale produkcji została przyjęta z jęz. angielskiego - stanowi tłumaczenie terminu production sharing agreement – PSA - dla określenia umów między podmiotami/producentami, w celu podziału produkcji/wydobycia (np. ropy lub gazu) w sytuacji, gdy podaż znacząco przeważa nad popytem i ma to wpływ na ceny rynkowe);
 • inne niezabronione przez prawo formy, w tym inwestycje realizowane na podstawie umów z ukraińskimi podmiotami gospodarczymi.


Ze strony polskiej wymiana gospodarcza z Ukrainą jest i będzie w przyszłości warunkowana takimi czynnikami, jak:

 • tempo wzrostu produkcji w Polsce oraz jej konkurencyjność, uwzględniając relacje cenowo-kursowe;
 • popyt w Polsce i dążenie producentów do sprzedaży wyrobów na rynkach o mniejszych wymaganiach;
 • rozproszenie struktury towarowej polskiego eksportu na Ukrainę;
 • duży udział małych i średnich przedsiębiorstw, w znacznej części mających nadal
 • niewielkie doświadczenie w handlu na rynkach wschodnich;
 • działalność informacyjno-promocyjna na rzecz wspierania eksportu na Ukrainę realizowanego przez małe i średnie firmy.